DREDGER s.r.o. - stavební práce, zemní práce, vodohospodářské stavby, lesnické práce, kamenické práce a nákladní autodoprava v Karlovarském kraji

Stroje

Bagrový mulčovač drtič - Italského výrobce, zn SEPPI, typ BMS F s pracovním záběrem 125 cm, mulčuje trávu a pařezy do průměru 20 cm, náletovou dřevinu, a křovinnou vegetaci. Možnost osazení na stávající stroje s přístupem do maximálně těžkého terénu.

Společnost Dredger, s.r.o. pořídila mulčovací hlavici v rámci projektu „Dredger s.r.o. – rozšíření nabídky služeb“ reg. č. 20/005/19210/341/142/004619 za finanční podpory z Programu rozvoje venkova, operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny MAS Krušné hory, o.p.s., Fiche 6 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Cílem projektu je podpořit základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. Celkové náklady projektu na pořízení mulčovací hlavice jsou ve výši 717 530,- Kč. Děkujeme místní akční skupině MAS Krušné hory o.p.s. za pomoc při zprostředkování dotace a administraci projektu!

Společnost Dredger, s.r.o. pořídila čelní nakladač v rámci projektu „Pořízení stavebního stroje“ reg. č. 21/006/19210/341/142/002078 za finanční podpory z Programu rozvoje venkova, operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny MAS Krušné hory, o.p.s., Fiche 6 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Cílem projektu je podpořit základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. Celkové náklady projektu na pořízení čelního nakladače jsou ve výši 77 970,- €. Děkujeme místní akční skupině MAS Krušné hory o.p.s. za pomoc při zprostředkování dotace a administraci projektu!

Automobily