DREDGER s.r.o. - stavební práce, zemní práce, vodohospodářské stavby, lesnické práce, kamenické práce a nákladní autodoprava v Karlovarském kraji

Zemní práce

zakládání rodinných domů • stavba cest • bourání a demolice • úpravy terénu • úpravy sjezdovek • práce ve stížených podmínkách pomocí kráčivých strojů Menzi Muck • práce s bagrovým mulčovačem-drtičem SEPPI s pracovním záběrem 125 cm

Stavební činnost

výstavby rodinných domů a menších objektů • rekonstrukce a revitalizace starých staveb • stavební úpravy

Vodohospodářské stavby

kamenné rovnaniny • rybí přechody • opěrné zdi ve vodních tocích • zádlažby • čištění vodních toků • odstraňování sedimentů • odbahňování a výstavba rybníků a jiných vodních děl • opravy hrází • čištění náhonů MVE • kamenné pohozy a záhozy vodních staveb • zdění obkladních zdí

Lesnické práce

oprava a údržba melioračních sítí • výstavba melioračních příkopů • oprava a výstavba přibližovacích linek • rekonstrukce a výstavba lesních cest • nádrže pro obojživelníky • mechanizovaná příprava půdy a úklid klestu

Kamenické práce

kamenné zádlažby • strojové a ruční kamenné rovnaniny • výstavba plotů

Nákladní autodoprava

doprava nákladními automobily s nosností 14 t s pohonem 6x4 a 6x6 • nákladní autodoprava do 3,5 t • kontejnerová autodoprava s nosností 8 t s hydraulickou rukou

K dispozici různé druhy kontejnerů + paletový kontejner až na 8 palet.

Servisní středisko

renovace otvorů a uložení čepů nejmodernější a nejpřesnější technologií na trhu bez nutnosti přepravy opravovaného stroje • servis a údržba stavebních a lesních strojů v terénu nebo v plně vybavených servisních prostorách • náhradní díly (filtry, oleje, těsnivo, atd.)